Miljø og samfunnsansvar

VI BIDRAR TIL ET BEDRE MILJØ

For oss i Kaffepunkt er det viktig å gjøre det vi kan for å bidra til bærekraftig utvikling og god fremtiden. Vi er bevisst hvilket fotavtrykk vi har og gjør derfor en ekstra innsats for å finne punkter for forbedring, etisk og miljømessig.

Kaffen skal både smake godt og være produsert og levert på en bærekraftig måte, dette arbeider vi løpende sammen med våre leverandører for å oppnå.  Våre nøye utvalgte kaffemaskiner og kjøretøy står for en stor del av klimapåvirkningen vår. Samtidig er våre kaffemaskiner og transporter en viktig del av vår evne til å gi våre kunder «hverdagsnytelse» på jobben. Vår løsning er derfor å kjøpe så miljøsmarte biler som mulig og å tilby våre kunder en Miljøfyrtårns marked leveranse.

Vårt siste bidrag for å redusere vårt miljøavtrykk er Green Selection» Ved å velge dette konseptet bidrar vi sammen for å redusere utslipp ifm med produksjon av ny kaffemaskin.

GODE OG SAMFUNNBEVISTE MILJØVALG

HMS-arbeidet i Kaffepunkt prioriteres og er en fast del av vår arbeidsdag. Vårt HMS­ system skal sikre medarbeidere, kunder/andre eksterne, ytre/indre miljø, driften og øvrige verdier.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Vårt HMS-system er Miljøfyrtårnssertifisert, og vi har følgende konkrete mål

  • All transport og kjøring skal skje så miljømessig smart som mulig.

Vi skal sortere plast og papp/papir fra kontoret og fra lager/klargjøring av maskiner

miljofyrtarn logo