Hanne-silje

Om oss

Dette vil du ha nytte av å vite om oss

Først litt beskjedent skryt. Kaffepunkt drives i dag av personer med lang fartstid og erfaring i bransjen. Vårt team er satt sammen for å pleie våre eksisterende kunder og samtidig foreta en god øking av kundemassen. Vi vil være en forutrekken “pausepartner”  Høy kompetanse, kresent blikk for moderne og brukervennlige maskiner, helt utsøkt kaffe og et serviceprogram det allerede snakkes om, skal nå videreutvikles og styrkes.

Vi vil vokse videre. Nå er pulsnivået passe høyt for å bygge videre på vår visjon: Å spre mer glede, energi og nytelse til norske arbeidsplasser gjennom bedre kaffepauser. Vårt første mål er 500 arbeidsplasser som opplever at bedre pauser gir bedre resultater. Vårt neste mål kan du lese om her om et år eller halvannet.

Vil du bli med på moroa? Er du dyktig til å lytte? Liker du å støtte og hjelpe folk og vet hva god service krever? Tror du at nordmenn kan dra store fordeler av bedre kaffepauser? Hvis du da også har levd av salg og service en stund, ja, da tar du kanskje kontakt med oss?

Dette er vår visjon

Kaffepunkt AS skal spre mer glede, mer energi og nytelse på norske arbeidsplasser. Vi vil gi begrepet hverdagsnytelse mening.  Det handler om gode pauser hver dag, pauser som inspirer til videre prestasjoner, pauser man gjerne snakker om.

Derfor vil vi bestrebe oss på å levere det beste når det gjelder smak og andre ingredienser som hører kaffepausen til. Og akkurat like viktig er det at våre kunder opplever nærhet og trygghet i forhold til service og leveranser.

Dette er våre verdier

Vi vil gjøre en god jobb – i egne øyne og i våre kunders øyne. Derfor holder vi fast på våre grunnverdier.

Nærhet.Vi arbeider nært og proaktivt med våre kunder og partnere. Vi lytter, forstår og gir råd. Vi har en inkluderende kultur som skaper tilhørighet og ansvarsfølelse. Vår samhandling og vårt engasjement utad og innad kjennetegnes av åpenhet, omtanke og respekt.

Nyskapende. Vi strekker oss kontinuerlig mot bedre løsninger. Innad i måten å jobbe på, utad ved å forbedre og utvikle produkter og tjenester.

Kvalitet.Vi leverer hva vi lover. Vi lærer av våre feil og er alltid åpne for å forbedre oss til beste for våre kunder, oss selv og miljøet.